Tranh sơn dầu ngang 800x600

0₫

KT 60x80cm

Chất liệu sơn dầu Pháp, Hà Lan, toan Đài Loan, khung chatxi gỗ thịt.

Tranh không khung

Hàng đặt, hoàn thiện trong 14-30 ngày tùy sản phẩm