Tranh sơn dầu vuông 900x900

0₫

_KT  900x900 (mm)

_Chất liệu sơn dầu Pháp, Hà Lan, toan Đài Loan, khung chatxi gỗ thịt.

_Tranh không khung

_Hàng đặt, hoàn thiện trong 14-30 ngày tùy sản phẩm