Tap tròn Vintage 02

3.500.000₫

- Gỗ nhập khẩu (gỗ Tần Bì)

- Hoàn thiện giả cổ

- Kích thước D35cmxC50cm