Gương treo 06

4.800.000₫ 5.600.000₫

_ KT 99,5 cm * 50cm* độ dày 3,5cm

_ Khung gỗ tự nhiên, Mầu Nâu Pháp

_ Gương Việt Nhật.