Phù điêu 01

6.500.000₫ 7.500.000₫

_ KT Đường kính 105 cm

_ Khung HDF, mầu trắng xước giả cổ

_ Gương Việt Nhật.