Gương treo 02

3.200.000₫

_ KT 69,5 cm * 50cm* độ dày 3,5cm

_ Gỗ tự nhiên, mầu xám giả cổ 

_ Gương Việt Nhật