Đèn cây 05

2.700.000₫

KT  trụ đèn 1m4, chiều cao tổng thể 1m63

Đường kính chóa 36cm

- Gỗ nhập khẩu (Gỗ Tần Bì)

- Hoàn thiện giả cổ 3 màu

- Chóa vải thô, bán kèm bóng đèn