Đèn bàn con tiện 03

1.600.000₫

Đèn có con tiện khối hình hơi vuông, màu sắc hoàn thiện vintage xám sẫm