Đèn bàn con tiện 02

800.000₫

Đèn bàn có chân con tiện gỗ tròn, hoàn thiện màu gỗ tự nhiên nhạt