Đèn bàn con tiện 01

2.500.000₫

- Hoàn thiện giả cổ

- Đường kính chụp 40cm, cao 65cm