Tranh sơn dầu vuông 600x600

3.000.000₫

_KT  600x600 (mm)

_Chất liệu sơn dầu Pháp, Hà Lan, toan Đài Loan, khung chatxi gỗ thịt.

_Tranh không khung

_Hàng đặt, hoàn thiện trong 14-30 ngày tùy sản phẩm